Wij maken gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Lees ons cookiebeleid.

Update informatie Covid-19 Lees meer

Spelregels Leerlingenvervoer

Om het vervoer goed te laten verlopen, hebben wij hieronder een aantal regels op een rij gezet. Wij vragen u om u aan deze regels te houden en de belangrijkste met uw kind(eren) door te nemen.

Er wordt van u als ouder/verzorger verwacht:

 • Dat u aan het begin van het schooljaar controleert of het door RegioRijder toegezonden informatie, zichtbaar in het reizigersportaal (huisadres, adres van de school etc.) juist is;
 • Dat u met uw kind bespreekt hoe hij/zij zich moet gedragen in het voertuig;
 • Dat uw kind klaar staat als het voertuig komt aanrijden. Bij het ophalen blijft de chauffeur maximaal 2 minuten wachten;
 • Dat u zorgt voor opvang van uw kind als het bij huis of het opgegeven adres wordt afgezet. Bij co-ouderschap of andere vaste verblijfplaats is een tweede adres mogelijk, onder de voorwaarde dat de gemeente daar toestemming voor geeft;
 • Dat u verplicht bent rekening te houden met de geplande ophaal- en brengtijden van uw kind;
 • Dat u communicatie over de uitvoering van het vervoer regelt met de centrale van RegioRijder en niet met de chauffeur, omdat de vervoerder in geval van calamiteiten moet weten welke kinderen er in een voertuig zitten;
 • Dat u wijzigingen van woonadres en/of schoollocatie doorgeeft aan de gemeente. Na goedkeuring door de gemeente, geeft zij de wijziging door aan de centrale van RegioRijder;
 • Dat u klachten of problemen over het vervoer meldt bij RegioRijder.

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid van uw kind?

 • Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld door ziekte, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven via het online reisportaal, telefonisch of per e-mail;
 • Vergeet niet na afwezigheid van uw kind hem/haar weer aan te melden;
 • Zonder beter melding wordt de leerling niet vervoerd en dienen de ouders/verzorgers zelf voor vervoer te zorgen. Ook voor regulier bezoek aan een arts onder schooltijd geldt, dat de ouders zelf voor vervoer dienen te zorgen;
 • Wanneer uw kind langere tijd (meer dan vier weken) geen gebruik maakt van het leerlingenvervoer (langdurige ziekte, (tijdelijke) verhuizing) dient u dit door te geven aan de gemeente.

Belangrijke regels

 • Dat de leerling rustig in-en uitstapt en niet gaat dringen wanneer het voertuig komt aanrijden;
 • Dat de leerling gaat zitten op de door de chauffeur aangewezen vaste plek in de bus en hier gedurende de hele rit blijft zitten;
 • Dat de leerling op aanwijzing van de chauffeur altijd de veiligheidsgordel omdoet en deze gedurende de gehele reis om houdt. Als de leerling niet in staat is om zelf de gordel om te doen dan zal de chauffeur dit doen;
 • Dat de leerling zich fatsoenlijk gedraagt in het voertuig en fatsoenlijke taal gebruikt;
 • Dat de leerling altijd luistert naar de chauffeur;
 • Dat de leerling niet drinkt, snoept, eet of rookt in het voertuig;
 • Dat de leerling niet aan anderen of aan andermans spullen komt;
 • Dat de leerling geen gevaarlijke voorwerpen meeneemt in de taxi waarbij hij/zij letsel kan toebrengen aan zichzelf en/of anderen;
 • Dat de leerling alles nalaat dat de veiligheid van de medepassagiers en het veilig rijden in gevaar kan brengen;
 • Als de leerling, gelet op zijn/haar beperkingen, niet aan de genoemde verwachtingen kan voldoen, dan verzoeken wij u dit vooraf te bespreken met de centrale van RegioRijder.

Slecht weer

De afgelopen jaren zijn er extreme weersomstandigheden geweest: extreem harde wind, sneeuwval, ijzel enz. Het KNMI geeft codes af voor extreem weer. Op het moment dat het KNMI een bepaalde code afgeeft kan men daar op anticiperen en gevaarlijke situaties vermijden.

Als ouder/verzorger/reiziger is het belangrijk om te weten wat de vervoerder doet als er code oranje of code rood wordt afgegeven. Lees meer over ons protocol "slecht weer".