info Er zijn veranderingen in MijnRegioRijder en de RegioRijder app, voor meer informatie Klik hier
close
menu

Reizen met RegioRijder

Reizen bij extreem weer

Als door het KNMI een weeralarm wordt afgegeven, heeft RegioRijder het recht om een route niet, dan wel vertraagd, uit te voeren. Bij winterse omstandigheden, zoals gladde wegen, zal er meestal wel worden gereden. Hou dan wel rekening met vertraging. Bij ijzel wordt er niet gereden. De ouders/ verzorgers en de scholen worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Ouders/verzorgers die ervoor kiezen hun kind tijdens een rijverbod zelf naar school te brengen, halen hun kind ook weer zelf op. Gaat de route van uw kind niet door of verloopt deze anders, dan informeert de centrale van RegioRijder de ouders/verzorgers.

KNMI code geel, oranje en rood

Het KNMI heeft als overheidsinstituut de veiligheidstaak om weerwaarschuwingen uit te geven. Bij bijvoorbeeld windstoten, gladheid en sneeuw geeft het KNMI codes af voor extreem weer: code geel, oranje of rood. Door op tijd te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt.

Bij afgifte van code geel, oranje of rood kunt u op de website van RegioRijder zien welke maatregelen er door de vervoerders worden getroffen. Het is dan ook belangrijk om in die gevallen de website goed in de gaten te houden.

Wat kunt u van de vervoerder verwachten bij code geel, oranje of rood?

Wanneer door het KNMI een weeralarm wordt afgegeven, kan RegioRijder besluiten om een route niet of vertraagd uit te voeren. Gaat de route van uw kind niet door, of verloopt deze anders dan gepland, dan informeert onze centrale de ouders/verzorgers en de scholen. Dit soort afwijkingen in het vervoer worden gerapporteerd aan de gemeente. Ouders/verzorgers die ervoor kiezen om hun kind tijdens extreem weer zelf naar school te brengen, moeten hun kind ook zelf weer ophalen.

Betekenis van en maatregelen bij de verschillende codes:

Code geel: wees alert
Het leerlingenvervoer gaat gewoon door. 

Code oranje: wees voorbereid
Gemeenten, regiecentrale en vervoerders bepalen in overleg met elkaar of het vervoer doorgaat. Op de website van RegioRijder wordt vermeld onder welke voorwaarden het vervoer plaatsvindt.

Code rood (weeralarm): onderneem actie
Indien mogelijk wordt het leerlingenvervoer vooraf stilgelegd.

Wanneer er een code rood voor de volgende dag wordt afgegeven, bepalen gemeenten, regiecentrale en vervoerders in overleg met elkaar of het vervoer die volgende dag doorgaat. Dit zal op de website worden aangegeven en alle ouders/verzorgers worden per email geïnformeerd.

Wanneer gedurende de dag code oranje overgaat in code rood zal er op de website worden aangegeven welke maatregelen er worden genomen. Ook worden alle ouders/verzorgers per email geïnformeerd. Eerder of later vervoeren behoort tot de mogelijkheden.