info Er zijn veranderingen in MijnRegioRijder en de RegioRijder app, voor meer informatie Klik hier
close
menu

Reizen met RegioRijder

Wat kunt u van RegioRijder verwachten?

RegioRijder zorgt ervoor:

 • Dat het vervoer wordt uitgevoerd zoals dat in het contract met de samenwerkende gemeenten is vastgelegd.
 • Dat, wanneer er problemen zijn met leerlingen, in overleg met de ouders/verzorgers en de school naar een oplossing wordt gezocht. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan wordt dit door RegioRijder doorgegeven aan de gemeente.
 • Bij aanhoudende gedragsproblemen zal de centrale van de RegioRijder de gemeente informeren. De gemeente heeft dan de mogelijkheid om het kind tijdelijk te schorsen.
 • Dat de routes zoveel mogelijk door een vaste chauffeur wordt gereden.

De chauffeur zorgt ervoor:

 • Dat hij/zij zich voorstelt aan een nieuwe leerling en zijn/haar ouder(s)/ verzorger(s) en met hen de eventuele ‘aanpak’ van de leerling bespreekt.
 • Dat hij/zij de sleutels uit het contact neemt, wanneer hij/zij het voertuig verlaat.
 • Dat iedere leerling op het opgegeven adres wordt opgehaald en afgezet.
 • Dat hij/zij indien nodig de leerlingen helpt bij het in- en uitstappen.
 • Dat de leerlingen aan de rechterkant van de weg uitstappen en niet alleen de straat oversteken.
 • Dat altijd de veiligheidsgordels gebruikt worden.
 • Dat er geen andere personen vervoerd worden dan op de ritlijst vermeld staan.
 • Dat hij/zij pas vertrekt wanneer alle leerlingen op hun vaste plek zitten.
 • Dat de bediening van ramen en portieren door hem/haar gebeurt.
 • Dat de leerlingen in principe maximaal 15 minuten voor aanvang van de school worden afgezet en maximaal 15 minuten na het einde van de schooltijd worden opgehaald. Bij file of pech zal hij/zij de school en/of de vervoercentrale van RegioRijder telefonisch informeren.
 • Dat hij/zij zich aan alle wettelijke verplichtingen houdt en niet eet, drinkt en rookt in het voertuig of in het bijzijn van de leerlingen.
 • Dat hij/zij de rolstoelen naar binnen en naar buiten rijdt en op de juiste wijze vast zal zetten.
 • Dat hij/zij bij ongewenst gedrag van een leerling daar met de leerling en de ouders/verzorgers over praat en hiervan melding maakt bij de school en bij de centrale van RegioRijder.
 • Dat hij/zij de leerling niet afzet wanneer hij/zij eerder op het opgegeven adres is dan het afgesproken tijdstip en er nog geen ouder/verzorger is om het kind op te halen.
 • Dat hij/zij telefonisch contact opneemt met de ouder/verzorger en de centrale van RegioRijder wanneer er niemand bij de uitstapplaats is om het kind op te halen.
 • Dat hij/zij alle incidenten bij de centrale van RegioRijder zal melden.